บ้านระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ของการสร้างบ้าน

บ้านระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ของการสร้างบ้าน

precast  prefab

การพัฒนาระบบก่อสร้างบ้านในปัจจุบัน ก้าวหน้าต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย จากระบบก่ออิฐฉาบปูนที่เราทราบกันดีในอดีต สู่นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า "บ้านระบบสำเร็จรูป" การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในต่างประเทศนั้นใช้กันมาเป็น 100 ปีแล้ว ขณะที่ประเทศไทยเพิ่งมีการใช้กันเมื่อ 10 กว่าปีนี้เอง "ระบบสำเร็จรูป" จึงถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร ด้วยเหตุ ผลหลัก คือ ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการก่อสร้าง ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคุณภาพของงานที่ออกมามีมาตรฐาน และทดแทนความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างเร่งรีบ

ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีด้วยกัน 2 แบบคือ ระบบ Precast (พรีคาสท์) และ Prefabrication หรือ Prefab (พรีแฟบ) 
1.ระบบ Precast (พรีคาสท์) ซึ่งเป็นการนำเอาชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบหรือติดตั้งเป็นชิ้นงานเป็นบ้าน พรีคาสท์ก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จและเป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทย ระบบ Precast (พรีคาสท์) รือชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปยังสามารถผลิตหรือหล่อสำเร็จได้ทั้งที่ไซต์ ซึ่งเรียกว่าแบบหล่อกับที่ (Site Cast) และหล่อจากโรงงาน (Plant Cast) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะงานก่อสร้างเป็นหลัก หลักการสำคัญของบ้านพรีคาสท์คือไม่มีเสาและคาน แต่เป็นระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแทน ซึ่งผนังสำเร็จรูปก็ผลิตด้วยวิธีที่แตกต่างกันบางรายเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปธรรมดา บางรายเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบแซนด์วิช เว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม เป็นต้น

2.Prefab (พรีแฟบ) เป็นระบบการก่อสร้างที่แยกงานออกเป็นระบบย่อย ผลิตนอกไซต์ก่อสร้างแล้วนำมาประกอบขึ้นที่ไซต์ในภายหลัง โดยระบบนี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นวัสดุประเภทใด แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไม้หรือเหล็ก

เมื่อเปรียบเทียบบ้านพรีคาสท์ทั้งสองแบบ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าบ้านหล่อกับที่จะเทคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีความแข็งกว่าพรีคาสท์หล่อจากโรงงาน แต่แบบหลังจะได้ประโยชน์เรื่องความเร็วและการควบคุมชิ้นงานได้ดีกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพรีคาสท์แบบไหน ในขณะที่การเชื่อมต่อของแต่ละชิ้นส่วนก็มีวิธีที่แตกต่างกันเช่นกัน บางระบบเชื่อมต่อด้วยน็อต, บางรายเชื่อมด้วยคอนกรีต, ซิลิโคลน หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเข้าลิ้น บางรายมีระบบล็อคในตัว เป็นต้น ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมองว่าบ้านระบบสำเร็จในเมืองไทยเกือบทั้งหมดยังเป็นพรีคาสท์แบบซ่อนรูปและยังไม่ 100% โดยเฉพาะรูปแบบบ้านมียังมีบัว มีคิ้ว มีเชิงชาย ซึ่งไม่จำเป็นและทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างแพงขึ้นโดยใช่เหตุถึง 40% เมื่อเทียบกับบ้านผนังเรียบๆ แบบบ้านโมเดิร์น แต่ที่ผู้ประกอบการยังต้องทำบ้านพรีคาสท์แบบซ่อนรูปอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลเรื่องการยอมรับตลาดหรือผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ความแตกต่างระหว่างระบบสำเร็จรูป vs ระบบหล่อในที่

อนาคตแนวโน้มในธุรกิจก่อสร้างเราจะหันไปใช้ระบบสำเร็จรูปกันมากขึ้น เนื่องจากปัญหาแรงงานขาดแคลน และที่สำคัญคือคุณภาพของแรงงานที่ขาดแคลน แรงงานอาจจะมี แต่คุณภาพของแรงงานจะไม่มี ผู้ประกอบการก็จะหันไปหาระบบที่มีการจัดการที่ดี เพราะเรื่องโครงสร้างถือเป็นเรื่องที่ใหญ่ ผนังร้าว สามารถซ่อมได้ แต่โครงสร้างถือว่าพลาดไม่ได้ อย่างประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการนำระบบเข้ามาใช้งานกันทั้งนั้น ในระยะที่ผ่านมาเรายังมีแรงงานถูกเราก็ยังสามารถใช้แรงงานได้ แต่โรงงานใช้เครื่องจักร มีการลงทุนพวก เครน พวกเหล็ก ใหญ่ ๆ ก็จะต้องอิมพอร์ทมาจากต่างประเทศ แต่พอค่าแรงงานแพง ระบบชิ้นส่วนจากโรงงานก็จะถูกกว่า แต่จะถูกมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ตลาดก่อสร้างในอนาคตก็จะแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสำคัญ
ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูปใด ๆ ควรตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้างของแต่ละเจ้า เพื่อหาบริษัทขายบ้านสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับความต้องการให้มากที่สุด

บริการของเรา

บริการเขียนบทความรีวิว แนะนำ โปรโมท บ้าน, คอนโด, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ เพื่อการขาย